درج شکایات می تواند بصورت حضوری یا از طریق فرم تماس با ما صورت گیرد، همچنین می توانید با تماس با شماره 02133993817 شکایت خود را مطرح نمایید.