نحوه ارسال کالا

1- ارسال کالا در تهران توسط پیک موتوری حداکثر 30هزار تومان و وانت حداکثر 80هزار تومان میباشد.

2- ارسال کالا به شهرستان ها در صورت کم بودن حجم کالا توسط تیپاکس امکانپذیر می باشد.( مدت زمان تحویل, بسته به مسافت شهرستان از 24 ساعت تا 48 ساعت مباشد)

3- ارسال کالا به شهرستان با حجم زیاد توسط باربری و پایانه های اتوبوسرانی بنا به درخواست مشتری امکانپذیر می باشد.(مدت زمان تحویل کالا توسط باربری و توسط پایانه های اتوبوسرانی 24 ساعت می باشد)

4- هزینه ارسال کالاهایی کمتر از یک میلیون تومان در تهران و شهرستان به عهده مشتری می باشد.